Den tjugotredje dikten

En berättelse om vänskap, äpplen och poesi

Boken utspelar sig i en glesbygdskommun i Dalarna. En miljö där skogen och naturens stillhet har betydelse för alla som bor där. En miljö där alla känner alla, men mest på ytan, till namn och gårdsnamn.

Huvudpersonen Krister är i en brytningstid i sitt liv, och han är orolig. Arbetet som posttjänsteman är under omorganisation. Barnen är utflugna, hustrun lider av värk och är sjukskriven. Krister har behov av att stilla sin oro och hittar en nedlagt sågbruk i närområdet.

Dit åker han för att tänka och vara i fred. På sågen möter han ibland en annan man i samma ålder, och som ser ut att ha samma behov av att ha sågen som reträttplats. De är avvaktande mot varandra, men börjar efter hand att föra ett trevande samtal. Detta samtal leder vidare till en djup och mycket märklig vänskap.

Samtal som hjälper

Den andre mannen heter Erik. Krister vet att Erik har varit med om några djupa trauman i sitt liv, för det har byskvallret rapporterat. Erik har hittat tröst och livsmening i att läsa poesi. Och speciellt av att läsa poesi av den norske poeten Olav H Hauge. Erik läser dikter av Hauge för Krister, och tillsammans dyker de ned i formuleringar och tolkningar, som efter hand öppnar vägar för dem båda. Det hjälper den att betrakta sina liv, både i nuet och i det som hänt tidigare.

Tillsammans fördjupar de sig vidare även i kinesisk poesi. Erik menar att Hauges dikter påminner mycket om kinesisk poesi. Det blir en ritual för dem att träffas vid sågen med kaffetermos och mackor. En outtalad överenskommelse finns mellan dem att inte avtala tid när de ska ses, det blir bara så när det faller sig så för dem båda.

Berättelsen träffade mig rakt i hjärtat. Den handlar om samtal som öppnas på djupet mellan två vanligtvis ordkarga män, om att våga tala om sin livsångest. Den berättar om skogens meditativa inverkan på oss människor. Och om att mötas i poesins kraft. Stewe Claeson är en mästare på att skildra alldeles vanliga människor i glesbygds-Sverige på ett sätt som lyfter fram dem som mångbottnade individer. Det är berättarmagi som det lyser om.

Målgrupp:

Taggar (nyckelord):

Tipsat av: Ingrid Selnes den 11 september 2015