Start för innehåll

Datorer & wifi

På stadsbiblioteket finns flera internetdatorer och tillgång till trådlöst nätverk. Du loggar in med lånekortsnummer/personnummer och pin-kod.

Fem av datorerna kan bokas i förväg och användas i 60 minuter. Bokning sker via bokningsdator på biblioteket. För kortare ärenden finns tre 15-minutersdatorer och två 30-minutersdatorer.

Datorerna på barn- och ungdomsavdelningen kan bara användas av barn och ungdomar.

Varje person kan använda bibliotekens datorer 75 minuter per dag.

Alla datorer har Office 2013.

Utskrifter och kopiering

Om du vill kopiera eller skriva ut dokument behöver du köpa ett utskriftskort i lånedisken. Kortet som kostar 25 kr är förladdat med ett värde motsvarande sex svartvita A4-kopior/utskrifter.

PDF-dokument lagrat på USB-minne kan skrivas ut direkt på kopiatorskrivaren.

Trådlöst nätverk

Det trådlösa nätverket heter orebro-bibliotek. Gör så här för att ansluta:

  • Leta upp orebro-bibliotek bland tillgängliga trådlösa nätverk.
  • Klicka på Anslut.
  • Öppna din webbläsare. Om du inte automatiskt dirigeras till inloggningssidan kan du testa att gå till t.ex. google.se i adressfältet. Då laddas inloggningssidan.
  • På inloggningssidan anger du lånekortsnummer eller personnummer och pin-kod.

Villkor för datoranvändning

Säkerhet

Du bör ha ett fullgott virusskydd och aktiverad intern brandvägg när du använder det trådlösa nätverket. Nätet är okrypterat så du uppmanas att använda krypterade protokoll vid överföring av känslig data. Biblioteket tar inte ansvar för intrång på din dator och eventuella skador som uppkommer om du gör ett avsteg från säkerhetsföreskrifterna.

Regler

Sökning efter olaglig, rasistisk pornografisk och annat diskriminerande material är förbjudet. All trafik loggas. Vissa Internetjänster är avstängda, exempelvis ftp. Ditt konto är personligt och får inte överlåtas.

Support

Personalen hjälper inte till med tekniska frågor som rör trådlöst nätverk. Du måste kunna hantera din egen dator för att utnyttja tjänsten.

Av juridiska skäl hjälper vi inte till med sådant som rör enskilda personers ekonomi och bankärenden, köp, bokningar, incheckningar och flygbiljetter. Vi tar heller inte fram hyresavier för Öbo:s hyresgäster.