Bränn alla mina brev

Alex Schulman skildrar i denna bok sina morföräldrars långa äktenskap som innehöll både svartsjuka och andra svårigheter.

En stark bok om Alex Schulmans morfar, författaren Sven Stolpe. Boken skildrar makarna Stolpes långa gemensamma liv. De träffades i unga år och trots svartsjuka och andra problem stannade de hos varandra hela livet. 

Hustrun Karin har i sin ungdom ett kortvarigt kärleksförhållande med publicisten Olof Lagercrantz, något som Sven aldrig helt kan glömma. Sven och Karin var gifta då. Förhållandet mellan Karin och Olof är känt i släkten Lagercrantz, men inte förrän Alex forskat länge om sin morfar hittar han hemligheten.

Som ung pojke besöker han sina morföräldrar när de bor i Filipstad och där får han på nära håll studera dem. Respekten för morfar är stark, det är mormor som står för värmen.

Vad får Karin att stanna hos Sven? En förklaring kan vara den tidens normer, man skiljer sig inte. En annan förklaring kan vara att Karin helt enkelt inte vågade, hon var rädd för vad Sven skulle kunna göra mot henne.

En mycket intressant bok som väcker många funderingar.

Målgrupp:

Taggar (nyckelord):

Tipsat av: Marianne Redman den 28 januari 2019