Avgifter & kostnader

Det är gratis att låna på biblioteket. Däremot betalar vuxna över 18 år avgifter vid försenad återlämning samt vid borttappat eller förstört material.

Avgiftsfritt bibliotek för barn (under 18 år)

Bibliotekets tjänster är avgiftsfria för barn under 18 år.

Därför får barn inga övertidsavgifter, meddelandeavgifter eller ersättningsavgifter. Det gäller även när barn lånar böcker för vuxna.

Om böckerna inte återlämnas spärras ditt lånekort. Då behöver du prata med en bibliotekarie för att ta bort spärren.

Övertidsavgifter för vuxna (över 18 år)

Övertidsavgift tillkommer för varje försenad dag, för varje försenat exemplar.

  • Vid skuld på 50 kronor eller mer blir lånekontot automatiskt spärrat och skulden måste betalas av innan du kan låna igen.

  • Avgift tillkommer för varje försenat exemplar. Som mest betalar du 50 kronor i övertidsavgift för varje exemplar. Övertidsavgiften kan som mest bli 200 kronor vid ett och samma återlämningstillfälle, oavsett hur många försenade exemplar du återlämnar vid det tillfället.

  • Observera att den slutgiltiga övertidsavgiften inte är fastställd förrän det försenade exemplaret har blivit återlämnat.

Barn & ungdomsböcker: Ingen avgift.

Övriga material/media: 5 kr per dag.

Meddelandeavgifter för vuxna (över 18 år)

Vid utskickad påminnelse via brev från biblioteket tillkommer en meddelandeavgift på 10 kronor.

Ersättningsavgifter för vuxna (över 18 år)

Ersättningsavgift tillkommer vid borttappat eller förstört material. Beloppet kan variera beroende på det ursprungliga inköpspriset.

Vuxenböcker/ljudböcker: Från 200:-

Barn & ungdomsböcker: Ingen avgift.

Filmer/TV-spel/brädspel: Från 500:-

Tidskrifter/pocketböcker: Från 50:-

Nytt lånekort

Avgift för ersättning av borttappat lånekort.

Vuxna: 10 kronor

Barn: Ingen avgift.

Övriga tjänster

Observera att dessa tjänster skiljer sig åt mellan olika bibliotek. Du hittar information på varje biblioteks sida om vilka tjänster som erbjuds.

Kopiering & utskrifter

Priset är detsamma oavsett pappersstorlek eller svartvitt/färg.

Kopiering: 2:-/sida

Utskrifter: 2:-/sida

Scanning

Ingen avgift.

Faxning

Inom Sverige: 10:- för första sidan. 5:-/styck för resterande sidor.

Utomlands: 20:- för första sidan. 10:-/styck för resterande sidor.