Avgifter & kostnader

Här finns information om de kostnader som kan tillkomma på biblioteket.

Förseningsavgifter

Vid utskickad påminnelse från biblioteket tillkommer en meddelandeavgift på 10 kronor, detta gäller både barn- och vuxenmedia.

Vid en skuld på 50 kronor eller mer blir man automatiskt spärrad och skulden måste betalas av innan man kan låna igen.

Den slutgiltiga skulden fastställs inte förrän det försenade materialet är återlämnat.

Vuxenböcker: 5:- per dag

Ljudböcker: 5:- per dag

Tidskrifter: 5:- per dag

Barn & ungdomsböcker: Ingen förseningsavgift

TV-spel: 5:- per dag

Filmer: 5:- per dag

Brädspel: 5:- per dag

Ersättningsavgifter

Vid borttappat eller förstört material. Beloppet kan variera beroende på det ursprungliga inköpspriset.

Vuxenböcker: Minst 200:-

Ljudböcker: Minst 200:-

Tidskrifter: Minst 50:-

Barn & ungdomsböcker: Minst 110:-

TV-spel: Minst 500:-

Filmer: Minst 500:-

Brädspel: Minst 500:-

Kopiering & utskrifter

Priset är detsamma oavsett pappersstorlek eller svartvitt/färg.

Kopiering: 2:-/sida

Utskrifter: 2:-/sida

Scanning: 2:-/sida

Kopieringskort*: 25:-

* Gäller endast på Stadsbiblioteket och Vivalla bibliotek. Måste köpas för att ha tillgång till skrivare/kopiator.

Faxning

Inom Sverige: 10:- för första sidan, 5:-/styck för resterande sidor.

Utomlands: 20:- för första sidan, 10:-/styck för resterande sidor.