Avgifter & kostnader

Här finns information om de kostnader som kan tillkomma på biblioteket.

Kostnadsfritt att låna

Det kostar ingenting att låna böcker, filmer eller spel. Det är helt gratis. Däremot tar vi ut avgifter om du lämnar tillbaka för sent, om du tappat bort det du lånat, eller om det du lånat har blivit förstört. 

Övertidsavgifter

Avgift som tillkommer för varje försenad dag.

  • Personer under 18 år får inga övertidsavgifter.

  • Barn- och ungdomsböcker ger ingen övertidsavgift, varken för barn eller vuxna.

  • Vid utskickad påminnelse från biblioteket tillkommer en meddelandeavgift på 10 kronor (meddelandeavgift tillkommer inte för övertidsvarningar som skickas 3 dagar innan förfallodatum). Personer under 18 år får ingen meddelandeavgift.

  • Vid skuld på 50 kronor eller mer blir lånekontot automatiskt spärrat och skulden måste betalas av innan du kan låna igen. Personer under 18 år stoppas aldrig från att låna.

  • Avgift tillkommer för varje försenat exemplar. Som mest betalar du 50 kronor i övertidsavgift per lånat exemplar. Övertidsavgiften kan som mest bli 200 kronor vid varje återlämningstillfälle, oavsett hur många försenade exemplar du återlämnar vid det tillfället.

  • Observera att den slutgiltiga övertidsavgiften inte är fastställd förrän det försenade exemplaret har blivit återlämnat.

Barn & ungdomsböcker: Ingen avgift.

Vuxenböcker: 5:- per dag

Ljudböcker för vuxna: 5:- per dag

Tidskrifter för vuxna: 5:- per dag

TV-spel: 5:- per dag

Filmer: 5:- per dag

Brädspel: 5:- per dag

Ersättningsavgifter

Avgift som tillkommer vid borttappat eller förstört material. Beloppet kan variera beroende på det ursprungliga inköpspriset.

Vuxenböcker: Från 200:-

Ljudböcker: Från 200:-

Pocketböcker: Från 50:-

Tidskrifter: Från 50:-

Barn & ungdomsböcker: Från 110:-

TV-spel: Från 500:-

Filmer: Från 500:-

Brädspel: Från 500:-

Nytt lånekort

Avgift för ersättning av borttappat lånekort.

Vuxna: 10 kronor

Barn: Ingen avgift.

Övriga tjänster

Observera att dessa tjänster skiljer sig åt mellan olika bibliotek. Du hittar information på varje biblioteks sida om vilka tjänster som erbjuds.

Kopiering & utskrifter

Priset är detsamma oavsett pappersstorlek eller svartvitt/färg.

Kopiering: 2:-/sida

Utskrifter: 2:-/sida

Scanning

Ingen avgift.

Faxning

Inom Sverige: 10:- för första sidan, 5:-/styck för resterande sidor.

Utomlands: 20:- för första sidan, 10:-/styck för resterande sidor.