1918

1918 - året då allt hade kunnat gå galet i Sverige.

Av: Ohlsson, Per T
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2017
Låna mig!

1918 var ”året då allt hade kunnat gå galet” eller ”demokratins genombrott i Sverige”. Det var oroligt överallt runt om kring Sverige. I Europa rasade första världskriget, i Ryssland regerade bolsjevikerna, i Finland var det inbördeskrig. Sverige var avspärrat och det rådde livsmedelskris. Det resulterade i hungersnöd.

Som ytterligare kaka på moset härjade spanska sjukan och många dog. Mitt i denna kris orkade människor debattera och demonstrera om allmän och lika rösträtt. Per T Olsson berättar mycket bra och man kan nästan mellan raderna ana hur känslig och revolutionär stämningen var i vårt land under den här tiden. Läget var så oroligt att man tog bort och gömde undan slutstyckena på värnpliktigas gevär. Gustav den V beredde sig på att fly landet. Men en viktig person fick en avgörande roll. Nämligen Hjalmar Branting, vår dåvarande finansminster som sedan blev Sveriges statsminister 1920.

En intressant och trots ämnet relativt lättläst bok.

Målgrupp:

Taggar (nyckelord):

Tipsat av: Anna-Klara Nystedt den 14 maj 2018