Övriga bibliotek

Det finns andra bibliotek i Örebro som inte tillhör den kommunala folkbiblioteksverksamheten men som allmänheten ändå kan nyttja på olika sätt.

Tegelbrukets bibliotek

Ett folkbibliotek öppet för alla åldrar, med särskild fokus på ungdomar.

Patientbiblioteket 

Observera att Patientbiblioteket endast är till för patienter, anhöriga och sjukhuspersonal.

Universitetsbiblioteket

Örebro universitet har flera olika bibliotek med fokus på litteratur inom ett brett antal ämnen. Endast personer över 18 år får skaffa lånekort här.

Tullängsgymnasiets bibliotek

Ett skolbibliotek dit även allmänheten är välkommen att låna.