Övriga bibliotek

Det finns andra bibliotek i Örebro som inte tillhör den kommunala folkbiblioteksverksamheten men som allmänheten ändå kan nyttja på olika sätt.

Patientbiblioteket

Observera att Patientbiblioteket endast är till för patienter, anhöriga och sjukhuspersonal. Det går dock bra att reservera material härifrån och hämta ut på annat bibliotek.

Tegelbrukets bibliotek

Ett folkbibliotek öppet för alla åldrar, med särskild fokus på ungdomar.

Universitetsbiblioteket

Örebro universitet har flera olika bibliotek med fokus på litteratur inom ett brett antal ämnen. Endast personer över 18 år får skaffa lånekort här.