Övrig biblioteksservice

Nedan kan du se vilka övriga tjänster biblioteket har att erbjuda.

Bokdepositioner/bibliotekstjänster till senior-, vård- och omsorgsboenden

Biblioteket i Örebro kan erbjuda bokdepositioner till vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Om du vill beställa en deposition till ditt boende använder du formuläret nedan. Observera att detta görs inför varje ny deposition och vi tar enbart emot beställningar via detta formulär, inte på telefon. Lånetiden är 90 dagar. Observera att titlar det är kö på inte går att låna på deposition.

Depositioner körs ut och hämtas varannan torsdag. Ny deposition att byta med beställs senast en vecka innan hämtning av föregående deposition. När ny deposition levereras önskar vi att befintlig deposition är packad och klar att hämta.

För seniorboenden kan bokbilen vara ett bättre alternativ. Bokbilen kommer var fjärde vecka och låntagarna kan då själva reservera de titlar de önskar. Kontakta bokbilen på bokbilen@orebro.se för önskemål om att komma med i turlistan. Turlistan ses över inför varje termin - stopptid för vårterminen är 30 september och stopptid för höstterminen är 31 mars.

Vid frågor, kontakta "Boken kommer" på bokenkommer@orebro.se

Klicka här för att beställa en bokdeposition.

"Boken kommer" för enskilda personer

Du som är helt och hållet bunden till ditt hem och inte kan ta dig till ett bibliotek eller en bokbilshållplats, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få böcker levererade till dörren. Observera att om du bor på ett boende som redan har någon annan typ av biblioteksservice - besök av bokbilen eller bokdepositioner - hänvisas du till denna service istället.

Om du är intresserad av tjänsten eller vill beställa kontaktar du "Boken kommer" på bokenkommer@orebro.se alternativt ringer Stadsbiblioteket på 019-21 61 10 där personalen tar dina kontaktuppgifter för vidarebefordran.

Lånetiden är fyra veckor och leveranser sker på fasta dagar.