Övrig biblioteksservice

Nedan kan du se vilka övriga tjänster biblioteket har att erbjuda.

Information om bokdepositioner/bibliotekstjänster till senior-, vård- och omsorgsboenden

Biblioteket i Örebro kan erbjuda bokdepositioner till vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun. Om du vill beställa en deposition till ditt boende använder du formuläret nedan. Observera att detta görs inför varje ny deposition och vi tar enbart emot beställningar via detta formulär, inte på telefon. Lånetiden är 90 dagar. Observera att titlar det är kö på inte går att låna på deposition. Depositioner körs ut och hämtas varannan tisdag. Ny deposition att byta med beställs senast en vecka innan hämtning av föregående deposition. När ny deposition levereras önskar vi att befintlig deposition är packad och klar att hämta.

För seniorboenden kan bokbilen vara ett bättre alternativ. Bokbilen kommer var fjärde vecka och låntagarna kan då själva reservera de titlar de önskar. Kontakta bokbilen på bokbilen@orebro.se för önskemål om att komma med i turlistan. Turlistan ses över inför varje termin - stopptid för vårterminen är 30 september och stopptid för höstterminen är 31 mars.

Vid frågor, kontakta Boken kommer på bokenkommer@orebro.se.

Klicka på länken nedan för att beställa en bokdeposition:
Till formuläret